Útulek pro kočky BONA vznikl v listopadu 2002 jako soukromé zařízení. Název dostal po první kočičce, která sem byla odložena. Zakládáme si na individuálním přístupu ke zvířatům a snažíme se jim zajistit příjemné rodinné prostředí. Používáme pouze karanténní boxy pro nově příchozí zvířata nebo zvířata nemocná. Ostatní kočičky mají volnost pohybu a můžou se pohybovat po celém areálu.

Kapacita útulku je 100 koček a celý rok je plně využita. Staráme se o zvířata v nouzi, tzn. nechtěné a opuštěné kočky, případně o odložené kočky soukromými majiteli z důvodu stáří, nemoci apod.

Nabízíme odchytové služby na základě absolvování speciálního kurzu způsobilosti na veterinární fakukltě v Brně. K dispozici máme odchytové pomůcky a narkotizační prostředky.

V případě zájmu můžeme ve školách nebo domovech pro seniory pořádat besedy o problematice opuštěných zvířat. Je možné zvířata dovézt i sebou neboť jsou vychovávána v rodinném prostředí.


Slyším, co jiní neslyší,
zvuk bosých nohou na plyši,
Vidím, co jiní nevidí,
přes ticho vidím do lidí.
Tuším, co jiní netuší,
nahlížím lidem do duší.
Cítím, co jiní necítí
strach mouchy spadlé do sítí.
Mám to, co jiní nemají,
dotýkám se tmy potají
a Bůh mé prosby vyslyší.
Mám totiž sílu kočičí...

(Agata Grey)